Kontakt

Kancelarije

D.O.O. „TIPEX AS“
Sedište (adresa za prijem pošte):
Profesora Grčića 5, 21000 Novi Sad

PIB: 100723866
Matični broj: 08337187
Šifra delatnosti: 4690

Tel: (+381) 021 6612 759
Fax: (+381) 021 4726 204
E-Mail: office@tipexas.com
Web: www.tipexas.com

"*" indicates required fields

Direkcija

Andrić Rajko

Andrić Rajko

Direktor
(+381) 063 89 89 812
Lacmanović Siniša

Lacmanović Siniša

Spec. Mašinstva
(+381) 062 89 86 859