Opreme visokog kvaliteta i efikasna tehnička podrška

pietro
Metrix-logo
common-logo
parent

D.O.O. „TIPEX AS“ za proizvodnju, promet roba i usluga sa sedištem u Novom Sadu, Vase Stajića 34, osnovano 1992. godine, registrovano je za poslove veleprodaje merne i regulaciono sigurnosne gasne opreme, proizvodnju gasnih stanica i prateće opreme kao i servis regulatora i ostale gasne opreme.

Poslednje vesti

Nova proizvodno poslovna zgrada TipexAs

D.O.O. “TIPEX AS” sa svojim poslovnim saradnicima ima tim koji radi na projektovanju, proizvodnji i izradi:

(MS)-mernih stanica
(RS) regulacionih stanica
(MRS)-merno regulacionih stanica sve do
(GMRS)-Glavna merno regulaciona stanica
stanica za komprimovani gas (CNG)

Politika kvaliteta firme

D.O.O. „TIPEX AS“ zasnovana je na ponudi opreme visokog kvaliteta, efikasnoj tehničkoj podršci i kratkim rokovima isporuke.

Sertifikacija

D.O.O. “TIPEX AS” za svoje proizvode i usluge poseduje sertifikat ISO 9001:2008.

Naši saradnici
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
TEHNOLOŠKI PARTNERI
Sklapamo partnerstva sa vodećim proizvođačima tehnologije za gasne sisteme
Imate interesantan projekat
Zainteresovani za partnerstvo