Opreme visokog kvaliteta i efikasna tehnička podrška

pietro
Metrix-logo
common-logo
stanice cover

Gasne stanice u proizvodnji D.O.O. “TIPEX AS” karakteriše:

visoko kvalitetna oprema koja se ugrađuje,
kratki rokovi isporuke i
konkurentna ponuda.
NAMENSKA REŠENJA
TipexAs projektuje i izrađuje namenska rešenja spram Vaših zahteva

Naš tim inžinjera, projektanata, obučenih montera i atestiranih varioca izlaze u susret korisnicima naših usluga i partnerima u pogledu:

idejnog rešenja
projekta sa izradom radioničkog crteža
fabričke izrade i montaže stanice
postavljanja i povezivanja na postojeći gasovod i predviđeno mesto za stanicu.

Kompletna oprema koja ulazi u sastav gasnih stanica je atestirana kako od proizvođača tako i od ovlašćene laboratorije u Republici Srbiji.

Atestno tehničku dokumentaciju prati izveštaj o radiografskom snimanju varova u obimu 100% kao i izveštaj o ispitivanju na čvrstoću i nepropusnost.

Naši saradnici
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo

Poslednje vesti

Nova proizvodno poslovna zgrada TipexAs
Imate interesantan projekat
Zainteresovani za partnerstvo