GWI G10/16/25

GWI G10/16

• Visoka tehnologija, najsavremeniji dizajn sa komponentama visokog kvaliteta
• Proveren i pouzdan membranski merač gasa sa visokom preciznošću kalibracije u više tačaka u čitavom opsegu protoka
• Za upotrebu sa gorivnim gasovima 1., 2. i 3. porodice prema EN 437:1993
• MID odobrenje u skladu sa EN 1359
• Konvertovanje zapremine u osnovno stanje u skladu sa EN 12405
• ATEKS (EN 60079) odobrenje (Zona 2 3G Ek ic IIA T3 Gc)
• IP65 stepen zaštite od ulaska (IEC 60529)
• Optički port se nalazi na prednjoj strani indeksa (usaglašen sa IEC 1107 i IEC 62056-21)
• Male snage, poluprovodnički GVi Hall Efekt senzor (patent na čekanju)
• Izračunato trajanje baterije od 15 godina (u zavisnosti od profila)
• Dostupni su MBus 868MHz i ZigBee 2.4GHz komunikacioni moduli
• FOTA nadogradnja (nadogradnja firmvera preko vazduha)
• Tačnost sata u realnom vremenu: ±0,5 s/dan

OSTALI GWI UREĐAJI

25

GWI G25

Zainteresovani za naša rešenja?

"*" indicates required fields

Naši saradnici
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo