PIETRO FIORENTINI Rotacioni gasomer

iM-RM

Kompanije za prirodni gas širom sveta koriste Pietro Fiorentini rotaciona brojila u komercijalnim i industrijskim aplikacijama za merenje prirodnog gasa. Naša rotaciona brojila se takođe koriste u stambenim aplikacijama sa velikim protokom i u prenosnim aplikacijama male zapremine. Rotaciona brojila Pietro Fiorentini serije C koriste se na liniji za prikupljanje glave bunara, kompresorskim stanicama, sistemima za distribuciju gasa i krajnjim korisnicima kao što su hemijska i prerađivačka postrojenja.

Merači standardne konstrukcije se koriste za merenje raznih filtriranih i suvih nekorozivnih gasova, uključujući specijalne gasove.

Rotaciona brojila Pietro Fiorentini su odobrena za aplikacije prenosa kastodi i koriste ih kompanije za prenos prirodnog gasa i kompanije za distribuciju gasa.

OSTALI iM-RM UREĐAJI

im-rm-htr

iM-RM-HTR

Zainteresovani za naša rešenja?

"*" indicates required fields

Naši saradnici
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo