PIETRO FIORENTINI RST G4-G6

RS/2.0 i RST/2.0

Stambeni membranski gasomeri za fiskalno merenje gasova

Novi dizajnirani stambeni gasomeri RS/2.0 i RST/2.0 upotpunjuju asortiman membranskih gasomera Pietra Fiorentinija, ispunjavajući najviše zahteve za tačnost merenja i performanse izdržljivosti.
RS/2.0 meri zapreminu gasa u ambijentalnim uslovima, RST/2.0 meri zapreminu gasa kompenzovanu temperaturom. Membranski gasomeri Pietro Fiorentini mogu se koristiti za merenje prirodnog gasa, propana, butana, azota, prirodnog gasa pomešanog vodonikom i svih ne-korozivnih gasova. (prema DVGV G260).

RS-20-and-RST-20
pietro fiorentini logo

Zainteresovani za naša rešenja?

"*" indicates required fields

Naši saradnici
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo