PIETRO FIORENTINI SBC 782

SBC 782

SBC 782 je ventil sa zatvaranjem sa automatskim aktiviranjem i ručnim resetovanjem. To je idealan proizvod za distribuciju, prenosne mreže, industrijske i hemijske inženjerske aplikacije.

SBC 782 je pogodan za prirodni gas i sve nekorozivne gasne medije. Njegov dizajn „gornjeg ulaza“ omogućava lako održavanje bez skidanja tela sa cevovoda.

Glavne karakteristike:

  • Intervencija nadpritiska i/ili podpritiska
  • Ručna kontrola dugmetom na mestu instalacije
  • 3-kraki elektromagnetni ventil za daljinsko upravljanje (dostupno na zahtev)
  • Ručno resetovanje
  • Unutrašnji bajpas za izjednačavanje pritiska pre resetovanja
  • Mogućnost primene uređaja za daljinske signalne informacije (kontaktni prekidači ili blizine)
SBC-782
pietro fiorentini logo

Zainteresovani za naša rešenja?

"*" indicates required fields

Naši saradnici
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo